Jako nově jmenovaný soudní exekutor provádím činnosti v rozsahu a v souladu se zákonem č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti
(exekuční řád), a to:

Exekuce na peněžité i nepeněžité plnění
Sepis exekutorských zápisů
Přijímání peněz a listin do exekuční úschovy
Dobrovolné dražby
Poskytování právní pomoci

Oznámení o výhradě

Sepis návrhu na povolení oddlužení

a to doposud s působností v rámci území celé České republiky.

Nabízím:

  • Rychlé a efektivní provedení exekuce  na základě zkušeností od roku 2003 s pomocí práce s výsledky místního šetření a informačními  technologiemi, sofistikovaným softwarem a důsledným a zodpovědným přístupem ke každému řízení
  • Individuální přístup ke každé vedené věci
  • Osobní přístup ke klientům s respektováním jejich oprávněných zájmů a návrhů, reporty a informace o řízeních dle potřeb klienta
  • Možnost dálkového přístupu pro náhled do elektronického spisu účastníky
  • Vyplácení vymoženého plnění v krátkých časových horizontech
  • Analýzu možností provedení exekuce před jejím započetím, vyhodnocení její realizovatelnosti a také jejího průběhu
  • Rychlé a komplexní vyhodnocení majetkové situace dlužníka za využití širokého spektra zjišťovaných skutečností