Zákony

  • Zákon č. 120/2001 Sb. (Exekuční řád)
  • Zákon č. 99/1963 Sb. (Občanský soudní řád)
  • Zákon č. 119/2001 Sb. (Zákon, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí)

Vyhlášky

  • Vyhláška Ministerstva spravedlnosti ČR č. 330/2001 Sb. (Exekuční tarif)
  • Vyhláška Ministerstva spravedlnosti ČR č. 196/2001 Sb. (Notářský tarif)
  • Vyhláška Ministerstva spravedlnosti ČR č. 177/1996 Sb. (Advokátní tarif)
  • Vyhláška Ministerstva spravedlnosti ČR č. 254/2015 Sb., o stanovení výše paušální náhrady pro účely rozhodování o náhradě nákladů řízení v případech podle § 151 odst. 3 občanského soudního řádu a podle § 89a exekučního řádu